OM OSS

SIBE grundades 2022 av Håkan Svanberg, Mikael Ingesson, Johan Bergdahl, Peter Eklind.
Namnet SIBE kommer från grundarnas första bokstav i efternamnet och är inte mer komplicerat än så.
SIBE är ett företag som hyr ut lägenheter och lokaler i Hallsbergs kommun.
Vi tänker långsiktigt i alla beslut och vi vill vara med och göra Hallsberg till att bli ett bättre och mer attraktivt Hallsberg.Vi vill utveckla fastigheter där människor vill leva, bo och arbeta. Idag äger SIBE 477 lägenheter och cirka 90 lokaler i Hallsberg.
Vi stöttar kommunens näringsliv genom att erbjuda lokaler med attraktiva lägen för kommersiell
verksamhet. Våra lokaler kan anpassas för den verksamhet som ska bedrivas, vilket ger nya
möjligheter för etablering och drift.
Vår förhoppning är att du ska trivas hos oss!

Ägare av SIBE:
Håkan Svanberg
Mikael Ingesson
Johan Bergdahl
Peter Eklind

SIBE Förvaltning äger följande dotterbolag:
Fastighetsaktiebolaget Harven Centrum
Fastighetsaktiebolaget Pålsboda
Fastighetsaktiebolaget Sköllersta
Fastighetsaktiebolaget Vretstorp

Bo nära – bo i Hallsberg
Hallsbergs kommun erbjuder natursköna omgivningar med fördelarna av närheten till stadens
möjligheter. Här finns närhet till det mesta tack vare goda kommunikationer via exempelvis järnväg
och väl utbyggd lokaltrafik. Hallsberg är en logistisk knutpunkt med sitt strategiska läge mitt i
Mellansverige.
Från Hallsberg når du:
Stockholm – 90 minuter med tåg
Örebro – 18 minuter med tåg, ca 25 minuter med bil
Täby Flygplats – ca 25 minuter med bil
Kommunen har ett starkt näringsliv som domineras av industrier med högteknisk kompetens och
kvalitet. Här finns goda valmöjligheter för vård, skola, omsorg och fritidsaktiviteter.

SIBE
Västra Storgatan 15
694 30 Hallsberg

Hallbo, Hallsbergs Bostadsstiftelse förvaltar våra lägenheter och lokaler.