KONTAKT

SIBE och Hallbo har kommit överens om ett förvaltningsavtal som innebär att Hallbo kommer
hantera förvaltningen av SIBEs fastigheter. För dig som hyresgäst kommer allt vara som tidigare.
Du ska även fortsättningsvis kontakta Hallbo om du är intresserad av en lägenhet, vill göra en
felanmälan eller har övriga frågor.

Enklast gör du en felanmälan via minasidor på:  www.hallbo.se

Kontaktuppgifter till Hallbo
Växelns öppettider:
Måndag-Torsdag:
10.00-12.00, 13.00-16.00
Fredag:
10.00-12.00, 13.00-14.30

Telefonnummer: 0582-68 55 60
E-post: kontakt@hallbo.se

Allmänna frågor:
info@sibeforvaltning.se