Individuell mätning av el

Förhandling pågår avseende ändring i hyresvillkoren om elförbrukning gällande värme, uppvärmning av varmvatten samt hushållsel för boende på Klockarvägen i Sköllersta.

Energiförsörjningen i Sverige är ansträngd och det är viktigt att alla, såväl företag som privatpersoner, hjälps åt att spara energi. Mot den bakgrunden har Boverket lämnat rekommendation om att varje enskild hyresgäst bör bekosta sin egen energiförbrukning.
Nu önskar vi som din hyresvärd att justering av hyresavtalet görs så att all elförbrukning gällande värme, uppvärmning av varmvatten samt hushållsel bekostas av dig som hyresgäst.

Ni kommer att få ett eget abonnemang och kan teckna det abonnemang/bolag som ni önskar.


Välkommen att höra av er om ni har några frågor eller funderingar.